Finance bez starostí

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020 - ZMĚNY V DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ - 23. 9. 2020

Dne 30. 7. 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, která mimo  jiné  upravuje způsob a možnosti doručování pracovněprávních dokumentů, které je nutné doručit zaměstnanci do vlastních rukou.

Zaměstnavatel má povinnost doručovat dokumenty zaměstnanci primárně do vlastních rukou na pracovišti.

Nebude-li tento způsob doručení možný, zaměstnavatel dokumenty nově doručuje na poslední adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil – dosud doručoval na poslední adresu, která mu byla známa.

 

Celý článek

POVINNOST PLACENÍ ZÁLOH NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - 14. 9. 2020

S účinností od září mají Osoby samostatně výdělečně činné „OSVČ“ opět povinnost hradit zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 nemusely OSVČ tyto zálohy platit, a to za období od března do srpna 2020.

 

Zálohy na sociální pojištění za měsíc září jsou splatné od 1. do 30. září 2020 a na zdravotní pojištění od 1. září do 8. října. OSVČ od tohoto termínu hradí zálohy ve výši dle podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

Celý článek

ZMĚNA SAZBY SILNIČNÍ DANĚ - 8. 9.2020

S účinností od 1.7.2020 došlo ke snížení sazeb silniční daně na základě novely zákona č. 299/2020 Sb. kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.

 

Celý článek

ZPĚTNÉ UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY - 31. 8. 2020

S účinností od 1.7.2020 je nově možné zpětné uplatnění daňové ztráty na základě novely zákona č. 299/2020 Sb. kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě této novely je nyní možné od základu daně odečíst daňovou ztrátu nebo její část, a to i zpětně.

Celý článek

ZVÝŠENÍ NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY PŘI EXEKUCI A INSOLVENCI OD 1. ČERVENCE 2020 -
26. 8. 2020

Od července 2020 došlo k výrazné změně ve výpočtu nezabavitelné částky u exekuce a insolvence.  Mění se vzorec pro výpočet nezabavitelného minima. Kdy fakticky dochází ke zvýšení částky, která dlužníkům zůstává po srážkách ze mzdy.

K poslední změně u nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy došlo  1. 4. 2020. Na začátku dubna 2020 došlo ke zvýšení životního a existenčního minima, což zvýšilo i nezabavitelnou částku při exekuci a insolvenci.

Celý článek

"Naše notářská kancelář je dlouholetým spokojeným klientem společnosti FACTA s.r.o. Vážíme si především ochoty, flexibility a profesionality."

JUDr. Martin Foukal, notář

© Ecovis FACTA,s.r.o. 2020

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

facta@facta.cz

tel.: 00420 / 703 171 001