Finance bez starostí

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

BEZÚROČNÁ PŮJČKA PRO PODNIKATELE ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE - 22. 10. 2020

Středočeský kraj vyhlásil program návratné finanční výpomoci na zmírnění nepříznivých dopadů epidemie koronaviru. Je určen podnikatelům Středočeského kraje, kteří o půjčku mohou žádat za dodržení daných podmínek.

Podmínky žádosti:
 

 • k datu žádosti je evidován v rejstříku živnostenského podnikání a je mu přiděleno IČO a je fyzická osoba provozující živnost podle § 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a k 12. 3. 2020 včetně svou živnost aktivně provozoval

 • Má alespoň jednu živnost, která není pozastavená, přerušená nebo zrušená k 12.3.2020

 • ...

 

Celý článek

ANTIVIRUS A a B AKTUÁLNĚ - 21. 10. 2020

Program antivirus A, který je určený pro podniky s nuceným omezením provozu, se prodlužuje do 31.12.2020 na základě schválení návrhu o prodloužení ministryní práce a sociálních věcí ze dne 14.10.2020.

Zaměstnavatelé mají nyní nárok na kompenzaci 100% náhrad mezd, oproti původním 80% a horní hranice pro kompenzaci za jednoho zaměstnance se zvýšila na 50 tisíc Kč, místo původních 39 tisíc Kč a to zpětně od 1.10. 2020.

Náhrada za zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa zůstává stejná a ti 80% do výše náhrady mzdy.

Celý článek

VÝZVA COVID NÁJEMNÉ II- 20. 10. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 do 21.1.2021 elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

 

Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

 

 • Rozhodným obdobím, na které bude poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období

 • maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele

 • pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná.

 

Celý článek

PROGRAM COVID KULTURA - 20. 10. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 15.10.2020 zveřejnilo podmínky nového dotačního programu s cílem podpory Kultury jako kompenzaci za státní omezující opatření za účelem snížení nákazy COVID-19 pojmenovaný COVID kultura.

 • Kdo může o podporu požádat?

 • Jaké jsou podmínky?

 • Jaká je forma a výše podpory?

 • Jaké jsou náležitosti žádosti o dotaci?

 • Co je třeba doložit?

Celý článek

PROMINUTÍ DANĚ, PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ A ZÁLOHY NA DAŇ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI- 19. 10. 2020

Ministerstvo financí dne 14. 10. 2020 rozhodlo o prominutí daně a příslušenství daně některých daňových povinností, které má za cíl pomoct českým poplatníkům v souvislosti se zavedením opatření proti nákaze COVID-19.

 1. Prominutí sankcí pro poplatníky jejichž činnost byla omezena

 2. Automatické prominutí plátcům daně z přidané hodnoty

Celý článek

"Naše notářská kancelář je dlouholetým spokojeným klientem společnosti FACTA s.r.o. Vážíme si především ochoty, flexibility a profesionality."

JUDr. Martin Foukal, notář

© Ecovis FACTA,s.r.o. 2020

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

facta@facta.cz

tel.: 00420 / 703 171 001