Finance bez starostí

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

OZNAMOVACÍ POVINNOST PŘI PŘESHRANIČNÍCH PŘEVOZECH - DOVOZ A VÝVOZ PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ, ZLATÝCH SLITKŮ A MINCÍ NAD 10 000 EUR - 20. 9. 2021
JBM7719-Copy-e1534781102819_edited.jpg

V souvislosti se změnami zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, došlo s účinností od 01.08.2021 k nastavení nových pravidel pro dovoz a vývoz platebních prostředků, zlatých slitků a mincí v hodnotě 10 000 EUR a vyšší, která se vztahují na fyzické osoby i na podnikatele.

Celý článek

DIGITALIZACE NOTÁŘSKÉ ČINNOSTI V PRÁVU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ - 17. 9. 2021
_jbm1376.jpg

Dne 01.09.2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou jsou značně zjednodušeny některé postupy v rámci právního jednání obchodních společností.

Novela uvádí, že v případě, kdy je (notářský) zápis o právním jednání podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, může být sepsán i v elektronické podobě. Ověření se týká zejména rozhodnutí orgánů právnické osoby. V praxi takový postup znamená, že např. při sepsání zakladatelské listiny, změně stanov společnosti či zápisu společnosti do obchodního rejstříku, lze využít elektronických prostředků. U notáře může nově dojít k ověření identity účastníků a zjištění obsahu projevu vůle za pomoci videokonference, se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci osob.

Celý článek

PRODLOUŽENÍ PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ- 1. 9. 2021
respirátor.webp

Na základě Rozhodnutí ministryně financí ze dne 24. 08. 2021 dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů, a to včetně respirátorů pořízených z jiných členských států či z dovozu. Daň se při pořízení respirátorů vč. příslušenství promíjí, pokud zdanitelné plnění za nákup takového zboží nastalo v období od 01. 09. 2021 do 31. 10. 2021, přičemž původní Rozhodnutí počítalo s osvobozením pouze do 31. 08. 2021.

Celý článek

PLÁNOVANÉ ZMĚNY ZÁKONA Č. 586/1992 Sb., ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU - 26. 8. 2021
_jbm4694.jpg

K 1.1.2022 nabývá účinnosti  novela zákona č. 586/1992 Sb., Zákona o dani z příjmu, která přináší následující změny.

 

Zvýšení slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
 

Novelizací dojde ke zvýšení slevy na poplatníka, a to ze současných 27 840 Kč na 30 840 Kč. V měsíčním zúčtování se jedná o zvýšení ze současných 2 320 Kč na 2 570 Kč.

Celý článek

NABYTÍ ÚČINNOSTI NOVELY K PŘÍSPĚVKU V DOBĚ ČÁSTEČNÉ PRÁCE, TZV. „KURZARBEIT“ - 23. 8. 2021
29.jpg

Dne 01.07.2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 248/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ta nově definuje pojem příspěvek v době částečné práce zaměstnavatelům, při splnění dalších podmínek, neboli tzv. kurzarbeit.

Možnost poskytnutí příspěvku v době částečné práce bude aktivována na základě rozhodnutí vlády. Příspěvek může být aktivován v případě ohrožení ekonomiky České republiky či jejich odvětví, v případě vzniku živelní události, epidemie, kybernetického útoku či jiné mimořádné situace.

Celý článek

"Naše notářská kancelář je dlouholetým spokojeným klientem společnosti FACTA s.r.o. Vážíme si především ochoty, flexibility a profesionality."

JUDr. Martin Foukal, notář

logo_ecovis_facta_small_edited.png