Finance bez starostí

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

STANOVENÍ NOVÉ VÝŠE PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ MZDY PRO VÝPOČET NĚKTERÝCH TYPŮ DÁVEK A PRO ÚČELY ŽIVOTNÍHO A EXISTENČNÍHO MINIMA PRO OSVČ - 18. 6. 2021
Účetní

Dne 24. května 2021 bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí Sdělení, které upravuje výši vyměřovacích základů pro některé typy státní sociální podpory. Sdělení se týká dávek, které jsou poskytované v závislosti na výši příjmů – přídavků na dítě, příspěvků na bydlení či porodného.

Jako příjem rozhodný pro přiznání dávky u osob samostatně výdělečně činných, které mají tuto činnost jako hlavní, je vždy částka minimálně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Pokud však osoba vykonávala samostatně výdělečnou činnost jakožto hlavní činnost v loňském roce poprvé, náleží jí částka odpovídající minimálně 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Celý článek

ÚPRAVA PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ „VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ V PŘÍLOZE 1 AŽ 3“ DLE NOVÉHO USNESENÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU - 14. 6. 2021
Soudce a kladívko

Nejvyšší soud v Brně vydal dne 12. 05. 2021 pod spisovou značkou 27 Cdo 3549/2020 přelomové usnesení, které se týká nedostatečnosti vymezení volné živnosti ve stanovách společností a v obchodním rejstříku – konkrétně u činnosti podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Nejvyšší soud ve svém usnesení konkrétně uvádí: „Ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem.“.

Celý článek

PRODLOUŽENÍ PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ - 9. 6. 2021
respirátor.webp

Na základě Rozhodnutí ministryně financí ze dne 01. 06. 2021 dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů, a to včetně respirátorů pořízených z jiných členských států či z dovozu. Prodloužení osvobození respirátorů vč. příslušenství se vztahuje na případy, že zdanitelné plnění za nákup takového zboží nastalo v období od 04. 06. 2021 do 30. 06. 2021 (původní rozhodnutí osvobozovalo nákup respirátorů za období od 14.4.2021 do 03.06.2021).

Celý článek

ZPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE GFŘ KE STRAVENKOVÉMU PAUŠÁLU - 1. 6. 2021
_jbm9300.jpg

Finanční správa vydala vyjádření k nejasnostem ohledně výkladu zákona č. 609/2020 Sb., který od 01. 01. 2021 umožňuje zaměstnavatelům čerpat daňové zvýhodnění na poskytnutý peněžitý příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál.

Z pohledu zaměstnance je peněžitý příspěvek na stravování dle § 6 odst. 9 písm. b) zákona 586/1992 Sb. (zákon o dani z příjmu) příjmem ze závislé činnosti od daně osvobozený. Osvobodit však lze pouze peněžitý příspěvek do výše 70% horní hranice stravného, tedy do částky 75,60 Kč za jednu směnu. V případě, pokud je tento příspěvek vyšší, vstupuje částka vyplacená nad limit do hrubé mzdy zaměstnance a podléhá zdanění (na rozdíl od klasických stravenek, kde není stanoven maximální limit).

Z pohledu zaměstnavatele je podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. zákona 586/1992 Sb. daňově uznatelným nákladem peněžitý příspěvek do výše maximálně 70% horní hranice stravného. Rozdíl oproti klasickým stravenkám je pak takový, že i částka vyplacená nad tento limit je klasifikována jako daňově uznatelný náklad, ovšem ve formě mzdových nákladů podléhajících zdanění.

Celý článek

AKTUALIZACE PODMÍNEK PRO OSVOBOZENÍ OD CLA A DPH U DOVOZU ZBOŽÍ PRO ÚČELY PANDEMIE - PRODLOUŽENO DO 31. 12. 2021 - 24. 5. 2021
JBM7719-Copy-e1534781102819_edited.jpg

Rozhodnutím komise EU č. 2021/660 dochází k prodloužení doby pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží, které je nezbytně nutné ke zmírnění následků onemocnění COVID-19. Původní znění počítalo s platností pouze do 30. 04. 2021.
 

Od cla a zároveň DPH může být osvobozeno zboží, které je dováženo ze třetí země:
 

  • Státním subjektem, charitativní nebo dobročinnou organizací

  • Záchrannými jednotkami

  • Soukromou osobou, pokud obchod probíhá výhradně mezi soukromými osobami, tj. pro zásilky zboží neobchodní povahy, do limitu 45 EUR (hodnota zásilky)

  • Soukromou či podnikající osobou, pokud se jedná o zboží nepatrné hodnoty, tj. do 22 EUR (platné pouze do novelizace zákona o DPH, který je předpokládán na 01. 07. 2021)

Celý článek

"Naše notářská kancelář je dlouholetým spokojeným klientem společnosti FACTA s.r.o. Vážíme si především ochoty, flexibility a profesionality."

JUDr. Martin Foukal, notář

logo_ecovis_facta_small_edited.png