Finance bez starostí

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

NOVÝ KOMPENZAČNÍ BONUS - 3. 3. 2021

Dne 26.2.2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Opět se týká OSVČ a malých společností s.r.o.

Komu je kompenzační bonus určen

Nově vzniká nárok na kompenzační bonus všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale také dopady samotné pandemie koronaviru.

Nově o bonus mohou žádat i živnostníci, u kterých klesla poptávka po zboží či službách. Hlavní podmínkou je pokles příjmů, a to o více než 50 %, přičemž tento pokles bude posuzován za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie.

Celý článek

ZMĚNY V OZNÁMENÍ PŘÍJMŮ PLYNOUCÍCH DO ZAHRANIČÍ - 25. 2. 2021

Na základě novely č. 609/2020 Sb. k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, došlo s účinností od
1. 1. 2021 ke změně povinností při podávání oznámení o příjmech plynoucích ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi do zahraničí.

V rámci novely došlo jednak ke zvýšení limitu pro podání oznámení – nově mají poplatníci povinnost oznamovat pouze osvobozené příjmy plynoucí do zahraničí, které překračují 300 tis. Kč za kalendářní měsíc. Původně činil tento měsíční limit 100 tis. Kč.

Celý článek

DAŇOVÉ NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021, 3. DÍL - 18. 2. 2021

Od 1. 1. 2021 je účinný Zákon č. 609/2020 Sb. ze dne 22. prosince 2020, který přináší změny v zákoně o daních z příjmů. Níže uvádíme třetí část daňových novinek, které zavádí daňový balíček.

Uplatnění darů jako odčitatelné položky ze základu daně

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k dočasnému zvýšení limitu pro uplatnění odpočtu darů. Fyzické osoby si tak budou moci odečíst hodnotu daru ve výši 30 % základu daně (původně 15 %). Tato změna se týká zdaňovacího období pro kalendářní roky 2020 a 2021.

Celý článek

PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ - 9. 2. 2021

Dne 1. 2. 2021 bylo ve Finančním zpravodaji zveřejněno Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události. V tomto Rozhodnutí ministryně financí promíjí v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 daň z přidané hodnoty při dodání respirátorů. Prominutí se týká dále jmenovaného zboží:
 

  • filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, patří mezi osobní ochranné prostředky a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost,

  • respirátory (bez výdechového ventilu), pokud jsou určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí.

Celý článek

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ 2020 - 4. 2. 2021

Rádi bychom Vás upozornili na povinnost zaměstnavatelů zpracovat svým zaměstnancům roční zúčtování daně za rok 2020.

O roční zúčtování je zaměstnanec povinen požádat do 15. 2. 2021 a současně také doložit všechny potřebné dokumenty, seznam dokumentů naleznete zde.

Celý článek

"Naše notářská kancelář je dlouholetým spokojeným klientem společnosti FACTA s.r.o. Vážíme si především ochoty, flexibility a profesionality."

JUDr. Martin Foukal, notář

© ECOVIS FACTA a.s. 2021

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

facta@ecovis.cz

tel.: 00420 / 703 171 001