Finance bez starostí

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

NOVÉ COVID PROGRAMY 8. 4. 2021

Na přelomu měsíce března a dubna byly vyhlášeny nové programy pro podporu společností a podnikatelů zasažených koronavirovou pandemií. Jedná se o programy COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Oba programy jsou si navzájem alternativou, dotčené osoby si tedy mohou vybrat ten, který je pro ně výhodnější, nicméně nelze žádat o obě kompenzace současně. Kromě těchto nových kompenzací, které nahradí dosavadní specifické programy, dále pokračuje program Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Celý článek

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ V RÁMCI EU SE MĚNÍ NA PRODEJ ZBOŽÍ NA DÁLKU -DPH ZMĚNY OD 1. 7. 2021 - 6. 4. 2021

Zasíláním zboží se v současné době z hlediska DPH rozumí dodání zboží do jiného státu EU osobě, konečnému spotřebiteli, pro kterého toto pořízení zboží není předmětem DPH. Nejčastěji jde o případ zasílání zboží do jiného státu EU občanovi tohoto státu pro jeho soukromou spotřebu. S režimem zasílání zboží pracují nejčastěji e-shopy nebo zásilkové obchody. Uvedený režim je upraven v § 8 zákona o DPH.

 

Systém funguje tak, že pokud obchodník prodává zboží do jiného členského státu a nepřekročí hranici stanovenou tímto EU státem (každý stát si určuje limit individuálně), je zboží konečnému zákazníkovi prodáváno s českou DPH. Jakmile dojde k překročení daného limitu, má obchodník povinnost se v uvedeném státě zaregistrovat k DPH a prodávat své zboží s místní DPH. Každý obchodník má tedy povinnost sledovat hranici dodaného zboží do každého EU státu separátně.

Celý článek

TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 Z POHLEDU DPH - 30. 3. 2021

Generální finanční ředitelství (GFŘ) dalo konečně jasnou odpověď – od 1.4.2021 bude uplatňován jednotný přístup pro posouzení DPH u služeb testování na COVID-19 (antigenní či PCR testování na přítomnost viru i testování na přítomnost protilátek po prodělaném onemocnění).

GFŘ tak přijalo jednotný závěr, kdy u služeb testování na COVID-19 jde vždy o poskytnutí řádné zdravotní služby s cílem léčebně-preventivním, tj. o poskytnutí plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně.

Celý článek

ZVLÁŠNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ SLUŽBU-ZMĚNY OD 1.1.2022 - 25. 3. 2021

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nová úprava zvláštního režimu pro cestovní službu, upravena v zákoně o DPH v § 89.

Cestovní službou se dle zákon o DPH rozumí kombinace služeb cestovního ruchu, pokud jsou tyto služby nakoupeny od jiných osob povinných k dani. Poskytnutí cestovní služby se pak považuje za poskytnutí jedné jediné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se využije více služeb cestovního ruchu nakoupených od jiných osob povinných k dani.

Pokud však plátce daně poskytuje pouze službu ubytování nebo dopravy osob, pak se za službu cestovního ruchu považuje i tato jediná služba, i když se nejedná o kombinaci služeb.  

Celý článek

MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNANCI PŘI NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ - 24. 3. 2021

Dne 5. března 2021 nabyl účinnosti zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Zaměstnavatel má tak povinnost v období od 1. března do 30. dubna 2021 kompenzovat zaměstnanci snížený příjem v důsledku karantény nebo izolace nařízené po 28. únoru 2021.

Celý článek

"Naše notářská kancelář je dlouholetým spokojeným klientem společnosti FACTA s.r.o. Vážíme si především ochoty, flexibility a profesionality."

JUDr. Martin Foukal, notář

© ECOVIS FACTA a.s. 2021

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

facta@ecovis.cz

tel.: 00420 / 703 171 001