Finance bez starostí

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

DPH A CLO PŘI DOVOZU ZBOŽÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ, ZMĚNY OD ČERVENCE 2021 - 22. 7. 2021
_jbm1352_edited.jpg

V souvislosti s harmonizací nové legislativy v rámci EU ohledně nastavení cla a DPH mělo dojít od 01. 07. 2021 k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této novely dojde ke zrušení osvobození od DPH při dovozu zásilek nepřesahující hodnotu 22 EUR ze třetích zemí. Vzhledem k tomu, že novela zákona o DPH ještě nenabyla účinnosti, osvobození od DPH u zásilek v hodnotě do 22 EUR je stále účinné.

DPH při dovozu zboží ze třetích zemí

Po nabytí účinnosti novely zákona č. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, již nebude platit žádný limit pro osvobození od DPH pro zásilky obchodní povahy. V současné době jsou, při splnění dalších podmínek, stále platné následující limity:

  • Zásilky nepřesahující 22 EUR - Osvobozeno

  • Zásilky v hodnotě nad 22 EUR – Povinnost zaplatit DPH

Celý článek

DALŠÍ PRODLOUŽEÍ PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ - 12. 7. 2021
respi.jpg

Na základě Rozhodnutí ministryně financí ze dne 28. 06. 2021 dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů, a to včetně respirátorů pořízených z jiných členských států či z dovozu. Prodloužení osvobození respirátorů vč. příslušenství se vztahuje na případy, kdy zdanitelné plnění za nákup takového zboží nastalo v období od 01. 07. 2021 do 31. 08. 2021 (původní rozhodnutí osvobozovalo nákup respirátorů za období od 14.4.2021 do 03.06.2021, na něj navazovalo prodloužení rozhodnutí pro období 04.06.2021 do 30.06.2021).

Celý článek

STANOVENÍ NOVÉ VÝŠE PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ MZDY PRO VÝPOČET NĚKTERÝCH TYPŮ DÁVEK A PRO ÚČELY ŽIVOTNÍHO A EXISTENČNÍHO MINIMA PRO OSVČ - 18. 6. 2021
Účetní

Dne 24. května 2021 bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí Sdělení, které upravuje výši vyměřovacích základů pro některé typy státní sociální podpory. Sdělení se týká dávek, které jsou poskytované v závislosti na výši příjmů – přídavků na dítě, příspěvků na bydlení či porodného.

Jako příjem rozhodný pro přiznání dávky u osob samostatně výdělečně činných, které mají tuto činnost jako hlavní, je vždy částka minimálně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Pokud však osoba vykonávala samostatně výdělečnou činnost jakožto hlavní činnost v loňském roce poprvé, náleží jí částka odpovídající minimálně 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Celý článek

ÚPRAVA PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ „VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ V PŘÍLOZE 1 AŽ 3“ DLE NOVÉHO USNESENÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU - 14. 6. 2021
Soudce a kladívko

Nejvyšší soud v Brně vydal dne 12. 05. 2021 pod spisovou značkou 27 Cdo 3549/2020 přelomové usnesení, které se týká nedostatečnosti vymezení volné živnosti ve stanovách společností a v obchodním rejstříku – konkrétně u činnosti podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Nejvyšší soud ve svém usnesení konkrétně uvádí: „Ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem.“.

Celý článek

PRODLOUŽENÍ PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ - 9. 6. 2021
respirátor.webp

Na základě Rozhodnutí ministryně financí ze dne 01. 06. 2021 dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů, a to včetně respirátorů pořízených z jiných členských států či z dovozu. Prodloužení osvobození respirátorů vč. příslušenství se vztahuje na případy, že zdanitelné plnění za nákup takového zboží nastalo v období od 04. 06. 2021 do 30. 06. 2021 (původní rozhodnutí osvobozovalo nákup respirátorů za období od 14.4.2021 do 03.06.2021).

Celý článek

"Naše notářská kancelář je dlouholetým spokojeným klientem společnosti FACTA s.r.o. Vážíme si především ochoty, flexibility a profesionality."

JUDr. Martin Foukal, notář

logo_ecovis_facta_small_edited.png