© FACTA,s.r.o. 2019

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

facta@facta.cz

tel.: 00420 / 725 173 080

Finance bez starostí

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA FACTA

 

Tuzemské stravné

S účinností od 1.1.2020 se zvyšují limity pro poskytování stravného zaměstnancům vyslaných na pracovní cestu jejich zaměstnavatelem. Zároveň se zvyšuje i náhrada za opotřebení automobilu pro ty zaměstnance, kteří vykonávají pracovní cestu vlastním vozem. Naopak průměrná cena pohonných hmot používaná pro výpočet cestovních náhrad v roce 2020 oproti roku 2019 klesla.

Celý článek

ZVÝŠENÍ SAZEB PRO VÝPOČET TUZEMSKÝCH CESTOVNÍCH NÁHRAD 2020

Z důvodu zvyšování průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství dochází opět ke zvyšování minimálních záloh OSVČ placených na zdravotní a sociální pojištění. Ke zvýšení minimálních záloh dochází s účinností od ledna 2020.

Celý článek

ZMĚNY V PLACENÍ ZÁLOH OSVČ 2020

Vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2019 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i ti vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2019 na přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2020. Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Ve všech případech platí, že daňové přiznání podává ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu 2020.

Celý článek

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2020

 

Od roku 2020 pro nás vláda přichystala opět změny v sazbách DPH. Některé změny jsou platné již od 1. ledna 2020, jiné vstoupí v platnost až s účinností novely zákona o EET – tj. od 1. května 2020.

Celý článek

ZMĚNY V SAZBÁCH DPH OD ROKU 2020

 

V nejbližší době se blíží konec platnosti některých pokladních certifikátů, které jsou používány pro elektronickou evidenci tržeb. Vydané certifikáty mají platnost 3 roky. Pokud jste si tedy zřizovali certifikát ihned na začátku této povinnosti, tedy koncem roku 2016, bude jeho platnost v posledním čtvrtletí roku 2019 končit.

Celý článek

KONEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTU EET

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty schválená v rámci tzv. daňového balíčku, který je účinný od 1.4.2019 změnila ustanovení § 37 zákona o DPH upravující způsob výpočtu a zaokrouhlování DPH. Ačkoliv je novela jako celek účinná již od letošního dubna, dle přechodných ustanovení bylo možné až do konce září při výpočtu DPH postupovat dle starých pravidel.

Přestože se na první pohled zdá, že nejde o významnou změnu, může mít její přehlédnutí dopad na správnost vystavených daňových dokladů.

Celý článek

ZAOKROUHLOVÁNÍ DPH ZÁVAZNĚ PLATNÉ OD 1.10.2019

Návrh novely zákona o DPH 2020 zavádí rychlé opravy systému DPH – tzv. QUICK FIXES.

Hlavním cílem novely je přispět k většímu sjednocení pravidel pro obchodování se zbožím mezi členskými státy Evropské unie.

Účinnost změn nastane k 1. lednu 2020, kdy v rámci celé Evropské unie mají začít fungovat stejná pravidla pro tyto 4 oblasti:

  • Konsignační sklady,

  • Podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu,

  • Přiřazení dopravy v rámci řetězových obchodů a

  • Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

Celý článek

RYCHLÉ OPRAVY SYSTÉMU DPH tzv. „QUICK FIXES“ (1.10.2019)

Účetní a daňová kancelář se sídlem na Praze 4 - Pankrác rozšiřuje sehraný tým o nové junior a senior účetní  s pozitivním přístupem k práci. Od roku 1995 poskytujeme komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství. Od roku 2005 vystupujeme pod jednotnou hlavičkou FACTA s.r.o. Snažíme se být vždy o krok napřed. Neustále sledujeme aktuální vývoj legislativy a zdokonalujeme naše postupy.

Celý článek

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ ROZŠIŘUJE TÝM O NOVÉ JUNIOR A SENIOR ÚČETNÍ (9.9.2019)

Vážení a milí přátelé a klienti, zveme vás na oslavu!

Budeme rádi, když s námi oslavíte otevření nových prostor FACTA na adrese Na Strži 2102/61a, budova ELEMENT, 5.patro, Praha – Pankrác v pátek 6.9.2019 od 9:00 – 14:00 hod.

Pro zpříjemnění pro Vás bude připraveno občerstvení. Velmi nás potěší vaše účast.

Pro více informací a potvrzení účasti kontaktujte prosím Denisu Aubrechtovou (denisa.aubrechtova@facta.cz, tel. 725 173 080).

OSLAVA S FACTA (6.9.2019)

FACTA se od. 1. 8. 2019 stali součástí mezinárodní aliance nezávislých účetních firem TIAG® (The International Accounting Group). Tým FACTA je nyní výhradním zástupcem této organizace na poli účetního a daňového poradenství pro Českou republiku. 

 

Členství v TIAG a širší TAG Alliance® poskytne FACTA a jejím klientům strategické spojení s vysoce kvalitními účetními, daňovými, právními firmami a dalšími profesionálními společnostmi ve více než 100 zemích světa. 
Celý článek

FACTA JE ČLENEM MEZINÁRODNÍ ALIANCE ÚČETNÍCH FIREM TIAG® (1.8.2019)

Ani během léta naši legislativci nezahálejí a připravují pro nás několik změn. Některé změny jsou pozitivní, jiné budou naši kapsu něco stát. Přinášíme přehled těch nejvýznamějších.

 

Státní správa se snaží co nejvíce elekronizovat svou činnost a různými ustanoveními k tomu motivuje i všechny daňové subjekty. Celý článek

PLÁNOVANÉ "NOVINKY" Z PERA LEGISLATIVCŮ  (23.7. 2019)

"Naše notářská kancelář je dlouholetým spokojeným klientem společnosti FACTA s.r.o. Vážíme si především ochoty, flexibility a profesionality."

JUDr. Martin Foukal, notář