Finance bez starostí

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

DAŇOVÉ NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021- 21. 1. 2021

Dne 1.1. 2021 nabyl účinnosti Zákon č. 609/2020 Sb. ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Níže uvádíme první část novinek, které zavádí daňový balíček.

 1. Zrušení superhrubé mzdy
   

 2. Zvýšení slevy na poplatníka
   

 3. Stravenkový paušál
   

 4. Snížení limitu pro uplatnění
   

 5. Zrušení zastropování pro vyplácení daňového bonusu

Celý článek

DAŇOVÉ DOPADY BREXITU - 19. 1. 2021

Spojené království je od 1. ledna 2021 „třetí zemí“ pro účely DPH

 

Dne 1. února 2020 došlo k vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie. Na základě dohody o vystoupení bylo stanovené tzv. přechodní období, které skončilo 31. prosincem 2020. 

 

Od 1. ledna 2021 není již Spojené království součástí vnitřního trhu Evropské unie (dále jen „EU“) a nadále se na něj nevztahují mezinárodní dohody EU.

 

Rádi bychom Vás seznámili se změnami při uplatňování daně z přidané hodnoty, ke kterým dochází od 1. ledna 2021.

Celý článek

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ - 18. 1. 2021

Ministerstvo financí dne 7. 1. 2021 rozhodlo o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Prominutí sankcí pro všechny plátce daně
 

Ministerstvo financí na základě rozhodnutí ministryně financí promíjí toto příslušenství daně:
 

 1. pokutu za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020;
   

 2. úrok z prodlení za pozdní úhradu daně silniční za zdaňovací období roku 2020;
   

 3. pokutu za opožděné podání přiznání k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2021;

Celý článek

ZMĚNY V PLACENÍ ZÁLOH OSVČ - 11. 1. 2021

Z důvodu zvyšování průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství dochází opět ke zvyšování minimálních záloh OSVČ placených na zdravotní a sociální pojištění. Ke zvýšení minimálních záloh dochází s účinností od ledna 2021.

 • Zdravotní pojištění

 • Sociální pojištění

 • Paušální daň

Celý článek

ZVÝŠENÍ SAZEB PRO VÝPOČET TUZEMSKÝCH CESTOVNÍCH NÁHRAD 2021 - 7. 1. 2021

S účinností od 1.1.2021 se zvyšují limity pro poskytování stravného zaměstnancům vyslaných na pracovní cestu jejich zaměstnavatelem. Zároveň se zvyšuje i náhrada za opotřebení automobilu pro ty zaměstnance, kteří vykonávají pracovní cestu vlastním vozem. Naopak průměrná cena pohonných hmot používaná pro výpočet cestovních náhrad v roce 2021 oproti roku 2020 klesla.

Celý článek

"Naše notářská kancelář je dlouholetým spokojeným klientem společnosti FACTA s.r.o. Vážíme si především ochoty, flexibility a profesionality."

JUDr. Martin Foukal, notář

© ECOVIS FACTA a.s. 2021

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

facta@ecovis.cz

tel.: 00420 / 703 171 001