Finance bez starostí

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

NOVELA SILNIČNÍ DANĚ S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2022 - 24. 6. 2022
download-jpeg-2883788-23.jpg

Dne 8. 6. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 142/2022 Sb., která novelizovala kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále pouze „zákon o dani silniční“). Tato novela nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.

 

Novela zahrnuje především tyto změny:

 

  • Změna sazeb pro výpočet silniční daně. Sazby jsou rozčleněny podle druhu vozidla, tj. pro kategorie nákladních vozidel N2 a N3 a pro přípojná vozidla k takovému vozidlu kategorie O3 a O4.

  • ...

Celý článek

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ PRO NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA - 20. 6. 2022
JBM7719-Copy-e1534781102819_edited.jpg

Dne 8.6. 2022 byla ve Sbírce listin zveřejněna novela č. 142/2022 Sb. zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a to s účinností od 1.7.2022. Novela se týká daňové podpory nízkoemisních vozidel v souvislosti s rostoucími cenami pohonných hmot.
 

V případě využívání těchto vozidel zaměstnancem nejenom pro pracovní účely, ale i pro soukromé účely, došlo ke snížení procenta dodanění vstupní ceny využívaného vozidla.
 

U nízkoemisních vozidel bude toto dodanění činit 0,5 % z pořizovací ceny vozu namísto stávajícího 1 %.

Celý článek

PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DPH A ZÁLOH NA SILNIČNÍ DAŇ - 11. 4. 2022
_jbm9300.jpg

V souvislosti s ruskou invazí na území Ukrajině byla vydáno ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 následující rozhodnutí ke zmírnění dopadů na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v České republice.
 

Rozhodnutí zahrnuje:
 

  • Prominutí záloh na daň silniční splatných 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022, a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.
     

  • ...

Celý článek

ZVÝŠENÍ SAZEB PRO VÝPOČET TUZEMSKÝCH CESTOVNÍCH NÁHRAD, NOVÁ MAXIMÁLNÍ VÝŠE STRAVENKOVÉHO PAUŠÁLU 2022 - 13. 1. 2022
mzda_edited.jpg

Tuzemské stravné

S účinností od 1.1.2022 se zvyšují limity pro poskytování stravného zaměstnancům vyslaných na pracovní cestu jejich zaměstnavatelem. Zároveň se zvyšuje i náhrada za opotřebení automobilu pro ty zaměstnance, kteří vykonávají pracovní cestu vlastním vozem, stejně tak průměrná cena pohonných hmot používaná pro výpočet cestovních náhrad v roce 2022 oproti roku 2021 se zvýšila.

Celý článek

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2022 - 10. 1. 2022
Office-7[1].jpg

Vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2021 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i ti vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2021 na přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2022. Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Ve všech případech platí, že daňové přiznání podává ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu 2022.

Celý článek