top of page
Služby
Finanční účetnictví

Finanční účetnictví

Správně vedené účetnictví je nejdůležitějším zdrojem informací o vaší firmě a je nezbytnou podmínkou jejího dobrého fungování.


Náš tým vám nabízí různé varianty spolupráce od poradenství zaměřeného na identifikaci a řešení možných problémů až po kompletní vedení účetnictví, včetně roční závěrky. Všechny naše klienty zastupujeme před správcem daně na základě plné moci udělené daňovému poradci, čímž přebíráme plnou odpovědnost za kvalitu našich služeb.


Finanční účetnictví zpracováváme ve vlastním programu v naší kanceláři, nebo pravidelně docházíme a pracujeme přímo u klienta.
 

 • Vedení účetnictví

 • Daňová evidence

 • Poradenství

 • Daňová přiznání

 • Podnikové směrnice

 • Účetní závěrka

 • Statutární audit

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Správně spočítaná mzda je pro spokojenost vašich zaměstnanců velmi důležitá.


Dokážeme poskytnout průběžné poradenství i kompletní převzetí mzdové agendy pro malé i velké organizace. Zajistíme pro vás vedení příslušné administrativy, včetně ročního zúčtování daně, a zastoupíme vás při kontrolách ze strany finančního úřadu, sociální správy a zdravotních pojišťoven.
 

Převezmeme za vás povinnosti s přihlašováním a odhlašováním zaměstnanců i další povinnosti vůči příslušným institucím. Vašim zaměstnancům rozešleme výplatní pásky zabezpečenými zprávami a vystavíme potřebná potvrzení.

Mzdovou agendu zpracováváme ve vlastním programu určeném pro mzdy a personalistiku. 

 • Mzdová agenda

 • Personalistika

 • Roční zúčtování daně

 • Vyúčtování zálohové i srážkové daně

 • Poradenství

 • Zastupování při kontrolách

Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství

Z firemních procesů získáváte množství informací, ale jenom zlomek z nich je skutečně podstatný pro rozhodování o budoucím vývoji vaší firmy. Proto potřebujete partnera, který vám poskytne nezaujatý pohled a dokáže odborně zhodnotit finanční i nefinanční faktory ovlivňující fungování vaší firmy.
 

Nemůžeme převzít řízení vaší společnosti. Přesto vám můžeme pomoci změřit její současnou výkonnost a naplánovat její další rozvoj. Poskytneme vám rovněž efektivní nástroje pro řízení budoucích výkonů, protože v dnešním proměnlivém světě již nevystačíte s finančními ukazateli za minulé období.
 

Každý manažer by měl mít přehled o stavu peněžních prostředků své firmy. Model Cash-flow analýzy ukazuje, kolik peněz firma vydělala a jak efektivně je dokáže využít. Pro své klienty jsme vyvinuli produkt BussPlan a model Cash-flow, díky kterému mohou plánovat svou činnost a následně ji řídit pomocí odchylek.

 • Reporting

 • Výsledky hospodaření

 • Cash-Flow

 • Finanční analýza

 • Sledování podle odchylek

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Efektivní daňová strategie vám umožní minimalizovat daňovou náročnost a zvýšit hodnotu vaší firmy. Základem pro tvorbu této strategie je individuální přístup ke každému klientovi vycházející ze vzájemného dialogu: „abyste získali správné odpovědi, musíme umět položit správné otázky“.

Vypracujeme pro vás daňová přiznání a zastoupíme vás při jednání s finančními úřady. I v průběhu probíhající daňové kontroly převezmeme vaše důkazní břemeno a účinně ochráníme vaše zájmy.

V oblasti daňového poradenství se zabýváme především těmito daněmi:

 • daň z příjmů

 • daň z přidané hodnoty

 • zaměstnanecké daně

 • majetkové daně

 • mezinárodní zdanění

Firemní poradenství

Firemní poradenství

Fúze a akvizice

Fúze, akvizice a jiné přeměny společností jsou významným nástrojem přispívajícím k růstu úspěšných firem. Pomůžeme vám zvolit správnou strategii a připravit veškeré podklady pro realizaci vašeho cíle. To vám umožní zefektivnění fungování vaší společnosti
a úsporu nákladů.

 

V rámci řízené přeměny vám pomůžeme připravit ocenění podniku, navrhnout změnu struktury pasiv, zjistit dluhovou kapacitu vaší společnosti nebo vypracujeme Due Diligence. Získáte tak přehled pro řízení rizik a využívání příležitostí.

 

Zakládání společností

Ušetřete si administrativní a časovou zátěž spojenou s rozjezdem nové společnosti. Náš tým pro vás na klíč připraví novou společnost podle vašich potřeb. Doporučíme vám optimální formu podnikaní z pohledu daňových, administrativních a dalších povinností, zajistíme veškerou administrativu spojenou se startem nové společnosti.

Nechejte "běhání po úřadech" a jednání se státními úředníky na nás. Vy připravíte podnikatelský plán a my zajistíme celý formálně
a časově náročný proces zakládání společnosti. Z vaší strany je třeba jen jedna návštěva u notáře a my vám předáme až výpis
z Obchodního rejstříku.

Naše profesionálně provedené služby vám umožní vyhnout se zbytečným formalitám a starostem a vy se můžete soustředit jen
na svůj podnikatelský záměr.

bottom of page