© FACTA,s.r.o. 2019

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

facta@facta.cz

tel.: 00420 / 725 173 080

Carefree Finance

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

 FACTA NEWS

 

Tuzemské stravné

S účinností od 1.1.2020 se zvyšují limity pro poskytování stravného zaměstnancům vyslaných na pracovní cestu jejich zaměstnavatelem. Zároveň se zvyšuje i náhrada za opotřebení automobilu pro ty zaměstnance, kteří vykonávají pracovní cestu vlastním vozem. Naopak průměrná cena pohonných hmot používaná pro výpočet cestovních náhrad v roce 2020 oproti roku 2019 klesla.

Celý článek

ZVÝŠENÍ SAZEB PRO VÝPOČET TUZEMSKÝCH CESTOVNÍCH NÁHRAD 2020

Z důvodu zvyšování průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství dochází opět ke zvyšování minimálních záloh OSVČ placených na zdravotní a sociální pojištění. Ke zvýšení minimálních záloh dochází s účinností od ledna 2020.

Celý článek

ZMĚNY V PLACENÍ ZÁLOH OSVČ 2020

Vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2019 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i ti vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2019 na přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2020. Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Ve všech případech platí, že daňové přiznání podává ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu 2020.

Celý článek

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2020

Our dear business partners, dear friends!

It's pleasure to invite you to the celebration of our new office at Element Building, Na Strži 2102/61a, Prague Pankrác.

 

We are looking forward to meet you at the opening party on Friday 6th of September from 9 am till 2 pm.

For more information and confirmation of your participation please contact Denisa Aubrechtová, 

denisa.aubrechtova@facta.cz,  00420 / 725 173 080. 

CELEBRATE WITH FACTA (6.9.2019)

 

V nejbližší době se blíží konec platnosti některých pokladních certifikátů, které jsou používány pro elektronickou evidenci tržeb. Vydané certifikáty mají platnost 3 roky. Pokud jste si tedy zřizovali certifikát ihned na začátku této povinnosti, tedy koncem roku 2016, bude jeho platnost v posledním čtvrtletí roku 2019 končit.

Celý článek

KONEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTU EET

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty schválená v rámci tzv. daňového balíčku, který je účinný od 1.4.2019 změnila ustanovení § 37 zákona o DPH upravující způsob výpočtu a zaokrouhlování DPH. Ačkoliv je novela jako celek účinná již od letošního dubna, dle přechodných ustanovení bylo možné až do konce září při výpočtu DPH postupovat dle starých pravidel.

Přestože se na první pohled zdá, že nejde o významnou změnu, může mít její přehlédnutí dopad na správnost vystavených daňových dokladů.

Celý článek

ZAOKROUHLOVÁNÍ DPH ZÁVAZNĚ PLATNÉ OD 1.10.2019

Návrh novely zákona o DPH 2020 zavádí rychlé opravy systému DPH – tzv. QUICK FIXES.

Hlavním cílem novely je přispět k většímu sjednocení pravidel pro obchodování se zbožím mezi členskými státy Evropské unie.

Účinnost změn nastane k 1. lednu 2020, kdy v rámci celé Evropské unie mají začít fungovat stejná pravidla pro tyto 4 oblasti:

  • Konsignační sklady,

  • Podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu,

  • Přiřazení dopravy v rámci řetězových obchodů a

  • Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

Celý článek

RYCHLÉ OPRAVY SYSTÉMU DPH tzv. „QUICK FIXES“ (1.10.2019)

Účetní a daňová kancelář se sídlem na Praze 4 - Pankrác rozšiřuje sehraný tým o nové junior a senior účetní  s pozitivním přístupem k práci. Od roku 1995 poskytujeme komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství. Od roku 2005 vystupujeme pod jednotnou hlavičkou FACTA s.r.o. Snažíme se být vždy o krok napřed. Neustále sledujeme aktuální vývoj legislativy a zdokonalujeme naše postupy.

Celý článek

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ ROZŠIŘUJE TÝM O NOVÉ JUNIOR A SENIOR ÚČETNÍ (9.9.2019)

We would like to expand our team by new senior and junior accountants. 

Main Responsibilities:

• processing of our clients ' accounting across different business branches (pharmaceutical companies, non-profit organizations, law firms, artists and others)

• communication with clients and authorities

• preparation of documents for the processing of financial statements

• preparation of documents for processing VAT return, control report, road tax, income tax, etc.)

• cooperation with tax advisor

Job Requirements:
• economic secondary school education
• knowledge of the accounting system POHODA a great advantage
• experience in the field is welcomed

If you are interested, please send  your structured CV to our HR manager lenka.cerna@facta.cz.

WE ARE LOOKING FOR NEW JUNIOR AND SENIOR ACCOUNTANTS  (9.9.2019)

FACTA has became a part of TIAG® alliance  (International Accounting Group) from the 1st of August 2019. The FACTA team is now an exclusive representative of this Organization in the field of accounting and tax consultancy for the Czech Republic. Membership in TIAG and the broader TAG Alliance® will provide FACTA and its clients with a strategic link with high-quality accounting, tax, legal firms and other professional companies in more than 100 countries worldwide.

FACTA IS A NEW MEMBER OF TIAG® ALLIANCE (1.8.2019)

By the 31st of May, all owners of houses, flats, land and buildings must pay tax on immovable property. Most taxpayers received payment documents from the tax office in their official data mailbox or postal address. However, the sending of payment information is not an obligation for tax administrations. Therefore, if the taxpayer did not receive the report and the tax is not paid, it cannot be excused that the IRS has not invited it.

DUE DATA FOR PAYMENT OF PROPERTY TAX  (23.7. 2019)

"Our notary office has ben happy customer of FACTA for many years.  We really appreciate their willingness, flexibility and professional approach. ."

JUDr. Martin Foukal, notary